NIEUWSBRIEF JULI 2016

truecolours's picture

True Colours Durft: Guerilla Leadership Workshop op Darefest op 24 Augustus

Het Darefest festival kopt dit jaar “Change your tomorrow!” Een innovatief congres waaraan we met True Colours bijdragen met onze “Guerilla Leadership Workshop”. We dagen de deelnemers uit om te verkennen hoe guerilla leadership organisaties helpt veranderen in een echte wendbare organisatie die duurzaam kan inspelen op onze VUCA(*) realiteit.
(*) VUCA: Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous.

Guerilla Leadership gaat verder dan “shared leadership”, cocreatief leiderschap of participatief leiderschap. De guerilla leider helpt zijn team/organisatie de kracht herontdekken van hit & run acties die bestaande, blokkerende patronen doorbreken en zo verrassend de spelregels veranderen. Hoe de status quo gedestabiliseerd wordt door verrassende opeenvolgingen van acties & reacties. Een positieve anarchie die traditionele hiërarchische patronen doorbreekt en zo het potentieel in organisaties echt openbreekt.

We kijken ernaar uit om samen met jullie je “inner guerillero” te herontdekken en van hieruit patroondoorbrekende, verrassende acties te ontwerpen die je organisatie echt in beweging krijgen. Schrijf snel in op http://www.darefest.be/

10 Jaar True Colours: Expeditie VUCA – 17/11/2016 vanaf 19u in OPEK (Leuven)

10 jaar True Colours! Een moment om te vieren wat we samen met onze klanten gerealiseerd hebben. Welk verschil we gemaakt hebben door mensen, teams en organisaties bewuster te maken van hun kleurenpallet en hen uit te dagen om hier echt iets mee te doen, doorheen onze leiderschapsprogramma’s, teambegeleidingen en organisatieveranderingstrajecten.

Hét moment om vooruit te blikken naar de volgende 10 jaar. Op Expeditie VUCA nemen we jullie mee op een avontuurlijke reis langs 4 eilanden waar we telkens een nieuw aspect van de organisatie van de toekomst ontdekken en verkennen. Je maakt het niet alleen zelf mee, je krijgt ook een reisgids en koerskaarten mee om hiermee in je organisatie aan de slag te gaan. Zet je eigen organisatie voor de spiegel met onze VUCA-Quickscan en vertrek naar huis met concrete ideeën om ook jouw organisatie wendbaarder te maken.

Blokkeer alvast in je agenda: 17/11/2016 om 19.00u in OPEK (Leuven). Registreren kan via deze link.

True Colours geeft het vernieuwde academische landschap mee kleur

Naar een nieuwe, geïntegreerde multi-campus realiteit binnen Universiteiten en Associaties

De afgelopen jaren hebben we diverse trajecten begeleid voor de integrerende faculteiten en hogescholen binnen verschillende associaties. De integratie tot één associatie vraagt om een gecombineerde aanpak van een fusiebeweging, een integratiebeweging én soms een afscheidsbeweging. Een uniek samenspel. De doorgedreven participatieve aanpak en een pragmatische stapsgewijze implementatie zijn basisingrediënten geweest van een aantal belangrijke doorbraken die we hebben mogen begeleiden.

Zo hebben we de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven het afgelopen jaar begeleid in hun integratiebeweging tot één faculteit verspreid over 4 campussen: Antwerpen, Brussel, Kortrijk en Leuven. Vertrekkend van de uitdagingen die deze geïntegreerde faculteit wil aangaan op vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening, hebben we de werking van de ondersteunende diensten van deze multi-campus faculteit hertekend. Samen met een design team, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle domeinen, geledingen en campussen, hebben we gedurende een half jaar het “macro design” voor de faculteit hertekend: de grote structuren en lijnen van de ondersteunde diensten. Vervolgens hebben we dit geconcretiseerd samen met de nieuw-aangestelde leden van het management team (bestaande uit de verantwoordelijken van de geïntegreerde diensten). Het Value Proposition Canvas is één van de basisbouwstenen hiervoor geweest: elke ondersteunende eenheid is op basis van dit canvas in dialoog getreden met hun interne klanten. Op basis hiervan hebben ze samen met de medewerkers van hun dienst hun “value proposition” geconcretiseerd: dit is de dienstverlening die we bieden en dit is hoe dit inspeelt op de verwachtingen van onze klanten. Pas nadat deze Value Proposition duidelijk was, is de microstructuur per eenheid verder uitgetekend: welke rollen en functies hebben we nodig om deze dienstverlening echt waar te maken. Ook hier is een participatieve aanpak één van de belangrijkste succesfactoren geweest.

We begeleiden ook al een aantal jaar LUCA School of Arts, de eerste en enige kunsthogeschool in Vlaanderen met een ruime waaier aan professionele en academische opleidingen. Eerst hebben we ons gefocust op het uittekenen van een geïntegreerde macrostructuur voor alle ondersteunende eenheden van deze hogeschool over de verschillende vestigingen. Sindsdien begeleiden we jaarlijks een kritische evaluatie van deze uitgetekende structuur en passen we deze stap voor stap aan, in het licht van het voortschrijdend inzicht dat de realiteit biedt. We betrekken hierbij naast het directiecomité, ook steeds de leidinggevenden en vaak ook de medewerkers van de betrokken diensten, zodat we steeds tot een gedragen, werkbaar model komen.

Ook binnen KDG, Thomas More Hogeschool en UCLL hebben we de afgelopen jaren op dezelfde manier een ingrijpende organisatieverandering begeleid. Contacteer ons gerust voor meer informatie!

Daikin: Autonomie-ondersteunend leiding geven

Daikin wil meer zelfsturing in hun organisatie. Daarvoor werd een experiment opgezet met een nieuw te starten lijn. Operatoren werden zorgvuldig geselecteerd op hun technische bekwaamheden en samenwerkingsvaardigheden om meer zelfsturend te werken in de nieuwe productielijn.  Zelfsturing vraag ook naar andere leidinggevende praktijken.  Daarom werd samen met True Colours een reeks korte workshops uitgewerkt waarin de leidinggevenden adhv een beperkt aantal kaders de vertaalslag maakten naar do’s en don’ts voor de leidinggevenden in een meer zelfsturende organisatie. Vooral het inzicht dat zelfsturing eigenlijk een normale reflex is van een groep mensen die voor een uitdaging staan en dat we die zelfsturing zelf moeilijk maken als leidinggevende doordat we teveel autonomie-ondermijnend gedrag stellen was cruciaal en confronterend. Vandaar het zoeken naar het doorbreken van die patronen en meer autonomie-ondersteunende praktijken. De sessies waren gespreid met enkele weken tussen, zodat we telkens met reallife materiaal konden werken en vooruitgang konden zien.

Ook plannen om meer zelfsturend te werken? True Colours heeft heel wat ervaring opgebouwd in het uitklaren van wat zelfsturing voor jouw organisatie kan betekenen, het begeleiden van het veranderingsproces, het mee uittekenen van de ‘nieuwe’ organisatie en het faciliteren van gerichte workshops voor specifieke thema’s. We komen graag langs om je vraag te verkennen en ons aanbod voor te stellen.

BREXIT Satir(e)

Het hele Brexit ding is een interessant voorval om door de bril van verandering te kijken.  We gebruiken in onze praktijk vaak het SATIR change model. Klik hier om meer te lezen.