NIEUWSBRIEF MEI 2018

truecolours's picture

And Summit & Festival: een inspirerende ontmoeting met de toekomst

Elk jaar willen we ook onze eigen blik verruimen, nieuwe inspiratie opdoen, innovatieve inzichten verwerven. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om ons helemaal onder te dompelen in dit feest van ontmoeting tussen gezondheid, technologie en creativiteit. Een indringende ervaring die ons verrassende ideeën heeft gebracht over wat de toekomst brengt en hoe we daar nu al in leven. De visionaire talk  van Carlos Rotti over “Shaping Future City Life”, de Startup Demo-Day, het bezoek aan het Health House, de uitdagende ideeën van Peter Hinsen & co over de kracht en impact van Big Data op ons leven, nieuwe hoopgevende initiatieven om ook onze kinderen echt te laten groeien in een omgeving die bulkt van “Creative Learning”, de soms controversiële ideeën over AI en de ethische vraagstukken die dit oproept, de creatieve nieuwe mogelijkheden die kunstenaars als Daan Roosegaarde en Ozark Henry ons lieten ervaren … dit is maar een greep uit de wervelstorm aan inspiratie die we hebben meegemaakt. Een aanrader voor iedereen die gefascineerd is door de toekomstige impact van innovatie op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag . Wij gaan alleszins opnieuw naar een volgende editie!

True Colours goes international: Academic Leadership for Benelux and beyond

We zullen volgend jaar de 10de editie van onze “Academic Leadership Journey” organiseren: ons interuniversitair leiderschapsprogramma voor professoren en groepsleiders van Belgische, Nederlandse en Luxemburgse universiteiten. We merken dat we met onze leiderschapsprogramma’s voor deze specifieke doelgroep een niche hebben aangeboord met een gigantische leerhonger. Het zijn dan ook steeds intensieve, boeiende en deugddoende trajecten die we afleggen met deze groepen. In 2017 hebben we voor het eerst ook in-house leiderschapstrajecten verzorgd voor het NKI (Nederlands Kanker Instituut) en het UMC Radboud (Nijmegen) en daarnaast begeleiden we momenteel ook het LIH (Luxembourg Insitute of Health) in hun leiderschapsontwikkeling. In 2018 hebben we intussen ook vragen ontvangen van onderzoeksinstituten in Zwitserland en Tsjechië. Een hele nieuwe uitdaging die we graag omarmen. En zoals een beetje de story of our life is: deze evolutie is niet het gevolg van een weloverwogen strategische keuze die we jaren geleden gemaakt hebben, maar wel van het snel inspelen op nieuwe kansen die zich voordoen én het volop inzetten op onze kwaliteiten en energie! Meer info over onze leiderschapstrajecten vind je hier.

Carefrontation

We werken er vanuit True Colours als ‘Partners in crime’ steevast mee,  een krachtig instrument dat communicatie verheldert en relaties verdiept. We begeleidden onlangs een kleine onderzoeksgroep. Een harmonieus team van verschillende persoonlijkheden met elk een sterke expertise, in een sfeer van gemoedelijkheid. In dat laatste zat de angel. Er zijn irritaties, veelal onuitgesproken, en die worden eerder gedoogd dan aangepakt. Ze gaan ‘erbij horen’ en dat staat echte teamverbinding in de weg.

Dan werkt carefrontation. De kracht van carefrontation is dat mensen openlijk uitspreken wat er leeft en daar samen iets mee gaan doen. Zo was het verrassend moeilijk voor de teamleden een antwoord te formuleren op vragen als ‘Wat is onze identiteit als team?’, ‘Welk verschil willen wij maken?’, ‘Wat is onze vlag?’. Allemaal hadden hier ze als individu wel een eigen idee van, ze hadden er echter nog niet eerder bij stilgestaan. Een team-antwoord op deze vragen werd niet gevonden en ook dat werkte carefronterend: wie zijn wij eigenlijk als team?

Er was ook carefrontation vanuit ‘wie ben ik als teamlid?’ Ieder beschreef eerst zelf hoe hij zijn rol ziet in het team, sprak expliciet uit wat anderen van hem mogen verwachten en gaf ook duidelijk aan welke noden hij had. Ze luisterden naar elkaar en deelden daarna ook hun verwachtingen met elk van de anderen.  Wat ze verwachtten dat de ander zal blijven doen, niet meer zal doen, anders zal doen.

Het was boeiend om dit te zien gebeuren, om mensen dingen naar elkaar te horen uitspreken, om ze kleine stapjes naar elkaar toe te zien zetten.

Als begeleider treden we ook graag carefronterend op: de olifant in de kamer benoemen, mensen bewust maken van patronen en hoe ze overkomen. Allemaal op een zorgende (care) maar niet vrijblijvende (fronteren) manier.

Carefrontation creëert aha’s: te horen dat je geapprecieerd wordt, dat mensen van je willen leren. En ook dat wat we lastig vinden aan de ander een uitdaging kan worden: Irritatie rond ‘je bent niet open naar het gebruik van nieuwe tools toe’ en die eindelijk eens openlijk uitgesproken wordt, blijkt niets te maken te hebben met niet open zijn, wel met meer info nodig hebben om de nieuwe tools effectief te kunnen gebruiken.

Carefrontation kan enorm binnenkomen, het spiegelt en zet mensen naar zichzelf toe en naar elkaar toe vol in eigen verantwoordelijkheid. Maar het is zo mooi om te zien dat daar vanuit zoals vandaag in een team de eerste stappen gezet worden in de switch van harmonie naar echte verbinding.

Walk your talk: het Spotify organisatiemodel als inspiratie voor de True Colours organisatie

We helpen onze klanten dagelijks met het leniger, wendbaarder, simpeler maken van hun organisatie. Dit vraagt enerzijds een rotsvast vertrouwen dat mensen de goesting en de kracht hebben om zelf hun keuzes en dus ook de organisatie te maken. En anderzijds de moed om te experimenteren: nieuwe organisatievormen en praktijken uitproberen, snel leren uit deze experimenten en weer nieuwe zaken initiëren vanuit dit proces. Ook binnen True Colours zijn we volop aan het experimenteren. We staan op het punt om opnieuw 5 nieuwe mensen te integreren in onze Coöperatieve organisatie en maken van deze doorstart gebruik om te experimenteren met het “Spotify organisatiemodel”. We zijn gefascineerd door de kracht en de energie die dit uitstraalt en hebben zelf binnen True Colours 2 “squads” opgericht: zelfsturende groepjes van mensen die samen end-to-end verantwoordelijkheid willen nemen voor de creatie, integratie en uitwerking in concrete aanpakken van één van de kernelementen waar we als True Colours een verschil in willen maken: het versterken van individuen (door coaching, training, …) of het versterken van systemen (door leiderschapsontwikkeling, organisatie-ontwikkeling, …). Een heel avontuur met collega’s met wie de samenwerking nog pril en in volle verkenning is. Dit vraagt een hoop wederzijds vertrouwen, lef, creativiteit, goesting, jeunen, …. En zo hebben we het graag!

Wil je meer weten over dit organisatiemodel, klik dan door op deze link: . Enjoy & be inspired! … en als je hier zelf mee aan de slag wil gaan, geef dan een seintje, we gaan graag samen op weg!

Hoe lenig is jouw organisatie? Doe de turn.colours quickscan ...

Onze zoektocht naar een quickscan is begonnen na het uitvoeren van een aantal succesvolle organisatieprojecten. We hielpen de organisaties een nieuwe structuur uit te tekenen, uit te werken welke praktijken en processen hiervoor nodig waren en hoe we dit allemaal konden laten werken. We putten hiervoor uit onze brede ervaring met veranderingsprojecten en het uitgebreide aanbod voorbeelden in artikels, literatuur en sociale media.  Op basis van deze ervaring en input hebben we een krachtig model samengesteld.
Startpunt 1: geen dogmatisch model, ‘je moet dit doen om succesvol te zijn’. Iedere auteur heeft wel zijn waarheid en redenen om niet te twijfelen aan zijn oplossing. We stelden echter vast dat deze oplossingen veelal of te ver gegrepen of te simplificerend zijn. We wilden daarom onze klanten kunnen laten kiezen, hun eigen weg bepalen, een evenwicht zoeken. Vandaar een set van keuzes: wij maken duidelijk waartussen een organisatie kan kiezen en de organisatie kiest.
Startpunt 2: niet enkel organisatiestructuur (Culture eats structure for breakfast, naar Peter Drucker). We hebben te vaak gezien dat onze klant dacht dat “hij er was” met het uittekenen van de structuur.  Onderzoek van PwC wijst uit dat het uitklaren van ‘information and decision rights’ meer impact heeft op het halen van resultaten dan een goede organisatiestructuur. Wij maken daar graag ‘information and decision rights and duties’. We zoeken hierbij naar praktijken en manieren van werken waarin teams en leidinggevenden duidelijke rechten en plichten hebben. Alleen al het concept ‘decision duty’ is een leuke om rond te werken: welke rol moet hier beslissen? En meteen komen leiderschap, dynamiek, zorgen voor elkaar, opportuniteiten zien, gedeelde verantwoordelijkheid om de hoek kijken: hoeveel daarvan willen we in onze organisatie?
Startpunt 3: geen grote, holle begrippen (ofte "consultees"), maar praktische concepten waarmee we meteen aan de slag kunnen.  We kozen voor woorden die meteen raak zijn, de klant confronteren en aanzetten om een keuze te maken.
Startpunt 4: evidence based. En natuurlijk, niet alles is ondertussen al uitvoerig onderzocht en bewezen. We gebruiken daarom graag de ‘best available evidence’ (cfr cebma.org), de beste combinatie van de status van het onderzoeksveld met de ervaringen van de professional. En deze geven ons alvast heel wat inzichten in wat werkt en wat niet.
Startpunt 5: een dialoog-instrument. Het is de bedoeling om een managementteam, het directiecomité of de organisatie te laten 'klappen' met elkaar, niet om een rapport of een analyse neer te leggen. Het model geeft ons inzichten in hoe elk van de respondenten wil inzetten op elk van de hefbomen en hoe hoog hij zijn organisatie nu al scoort: waar geven we ons dezelfde score, waar liggen de meningen uit elkaar. Vanuit die diversiteit ontstaan nieuwe meningen, richtingen en ook beslissingen en prioriteiten waaraan gewerkt moet worden.  En dat is finaal de bedoeling van onze turn.colours quickscan
 

Turn.Colours?

We zochten we een naam die de volgende ingrediënten verenigt: lenigheid (of wendbaarheid), durven richting kiezen (en dus ook draaien) en bouwen op de ware kleuren van de organisatie (sterktes, mooie maar ook minder mooie kleuren, dingen waar we nooit echt goed in gaan zijn, …). Vandaar Turn.Colours: wendbaar en lenig.

Aan jou om je sport te kiezen: voor elke ‘sport’ heb je een andere lenigheid nodig.
 

Turn.Colours = Purpose (of visie) – autonomie – alertheid – experiment.

In de volgende nieuwsbrief werken we elk van de hefbomen verder concreet uit. We geven je voorbeelden en getuigenissen en werken elk van de concepten concreet uit, zodat je hiermee zelf aan de slag kan gaan. 
Wil je het vervolg blijven ontvangen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.  We komen ons verhaal ook graag persoonlijk uit de doeken doen bij jou op het bedrijf.