Michel Clerinx

Michel Clerinx werkt als zelfstandig consultant in synergie met True Colours.

Ik begeleid leer- en veranderingsprocessen, als coach van het management, van leidinggevenden en van teams, als trainer in leiderschap, als leerfacilitator, als bemiddelaar en in ad hoc rollen.

In de eerste helft van mijn gevarieerde loopbaan voerde ik het personeelsbeleid in een KMO, verleende leer-advies aan industriële bedrijven, gaf mee vorm aan het human resourcesbeleid in de nationale overheid en leidde 2 organisaties waarin leren en ontwikkelen centraal staat. In 2010 zette ik MC-kwadraat op, om als zelfstandige met mijn ervaring en energie bij te dragen aan de energie van mensen en/in organisaties  -uit diverse sectoren-  ter inzet en ontwikkeling van ieders persoonlijk leiderschap en het gezamenlijk leiderschap. Belangrijke  bouwstenen daarbij zijn: vrijheid, verantwoordelijkheid, visie, verbinding en vertrouwen.
In True Colours vind ik een gelijkgestemde professionele energie, met wie ik mij graag verbind.

Naast permanente persoons- en vakgerichte vorming is de natuur mijn levensbron; zowel de menselijke natuur, als de natuur rondom ons. Zo trek ik er bv. geregeld op uit in ongerepte gebergten.

1-3FAITH