Gezocht: Trainers die deelnemers kleur helpen bekennen

Team

Wat startte als de samenwerking tussen twee gelijkgestemde consultants, is nu een netwerk van diverse specialisten. Mét een gezond snuifje guerilla goodness.

Hoe het allemaal begon

Meer dan 20 jaar na ons ontstaan is True Colours een samenwerkingsplatform voor consultants die gaan voor verandering. Met True Colours als gemeenschappelijke visie. De leergierigheid en experimenteerbereidheid van de academische en wetenschappelijke sector trekken ons aan, en we zijn ook actief voor bedrijven, overheid en social profit.
De reden? De waardevolle kruisbestuiving tussen die diverse sectoren. Al snel is er teveel werk voor de twee oprichters en richten ze een netwerk op. Intussen telt het True Colours-team diverse specialisten met een sterke True Colours-identiteit én een heldere eigen focus. Samen kunnen we meer!

Ons team

Herwig Deconinck

Als pedagoog ging ik aan de slag bij een bank, om dan via de socio-culturele sector terecht te komen in de HR-wereld. In 2003 werd ik zelfstandig consultant (Viisiteam) en in 2006 stond ik mee aan de wieg van True Colours op. Onze drijfveer? Mensen, teams en organisaties in beweging krijgen door dingen verrassend anders te doen en steeds weer te zoeken naar wat wél zou kunnen.
 
Uit tal van opleidingen, boeken, artikels en telkens nieuwe ervaringen haal ik de mosterd om voor elke klant een uniek antwoord te vinden. Ik coach leiders en teams en begeleid leiderschapstrajecten en veranderingsprocessen. Mijn saus: patronen doorbreken, dynamieken leren begrijpen en veranderen, (persoonlijk) leiderschap ontwikkelen, teamsamenwerking verbeteren en vanuit mijn ervaring in lean en procesoptimalisatie en mijn fascinatie voor IT processen verbeteren.
LinkedIn

Lisa Boelaert

Na een master Organisatiepsychologe startte ik bij Coopers & Lybrand als HR-professional. Enkele jaren later werd ik extern adviseur bij Bekaert Stanwick. De samenwerking tussen ingenieurs en menswerkers daar bracht me in de ban van change. Als jonge mama startte ik nadien bij KU Leuven in HR, het begin van mijn passie voor de academische wereld.
 
En toen was het tijd voor iets volledig nieuws: zelf ondernemen met True Colours, gesterkt door mijn ervaring, tal van opleidingen en talloze boeken. Leiderschapsprogramma’s, organisatie- en cultuurverandering, coaching, conflictbemiddeling enz. in diverse sectoren: nooit is dat ‘hetzelfde’.
LinkedIn

Marianne Bollen

Mijn passie is mensen, groepen, teams en organisaties ontmoeten en begeleiden in hun specifieke projecten, zoektochten, uitdagingen, samenwerkingen en conflicten.

Een rijk en gevarieerd leven en professioneel parcours vormden me tot de mens, begeleider, trainer en coach die ik vandaag ben. Zo was er een master in kunstgeschiedenis in archeologie met aggregatie voor het hoger onderwijs; 15 jaar wonen en werken in het buitenland (Burundi, Peru, Italië, Hongarije); een jaar op een zeilboot met kinderen en partner; meer dan 10 jaar zelfstandige trainer- coach; en een hele reeks opleidingen, ervaringen, ontmoetingen …

Sinds 2012 werk ik als trainer en begeleider in uiteenlopende sectoren en voor een divers publiek; zowel in profit als non-profit; in de ambtenarij, de sociale, academische, medische of zorgsector…; voor managers, bedienden, onderzoekers, parkwachters, vrijwilligers, …  Dat doe ik in het Nederlands, Frans en Engels of meertalig.

Ook de thema’s zijn divers; communicatie, verandering, diversiteit, leiderschap, welzijn, leren leren, omgaan met stress, met trauma, met conflict en agressie. De laatste jaren leg ik me ook steeds meer toe op groepsprocessen en het werken met de intelligentie van de groep, onder meer met intervisies, co-creatie, Sociocratie 3.0, Deep Democracy, …

Daarnaast ben ik stress- en burnoutcoach, loopbaanbegeleider, facilitator en trainer in Voice Dialogue en Deep Democracy.

Ieder traject, iedere cursus of begeleiding is weer een unieke en boeiende gezamenlijke ontdekkingstocht, waar ik me ten volle voor engageer.

LinkedIn

Katelijne Callebaut

Na 2 jaar onderwijs en 14 jaar bedrijfsleven bij KBC te hebben geproefd, ben ik in 2000 gestart als zelfstandig (team)coach, trainer en sociaal bemiddelaar.

Ik werk met mensen uit diverse profit en social profit-organisaties en rond diverse thema’s zoals leiderschap, samenwerking, communicatie, verandering.

Het boeit me ontzettend om te zien wat een thema doet met een mens, en in een specifieke context dan nog. Hoe beïnvloeden mens, context en het onderwerp elkaar? Wat is nodig om iemand in zijn kracht te zetten? Zodat hij of zij zich op zijn best voelt en daardoor ook het beste van zichzelf kan geven?

Ontdekken, onthouden en ontwikkelen. Daar zoek ik manieren voor met individuen en groepen. En dat maakt elke werkdag en elke groep weer verrassend en boeiend.

LinkedIn

Steffi Cornwell

Ik heb 14 jaar ervaring in het (hoger) onderwijs, in de ruimste betekenis van het woord. Als lesgever in het post-universitair onderwijs, praktijkassistent, ombudspersoon, stagecoördinator, studietrajectbegeleider en vertrouwenspersoon. Daarnaast vertegenwoordig ik het ATP in de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen en de faculteitsraad van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen.

Ik ben nauw betrokken bij diverse leer- en veranderingstrajecten, waaronder welzijn en professioneel gedrag.

Ik ga ervan uit dat elke persoon en organisatie een eigen verhaal heeft, sterktes en valkuilen, ambities en talenten. Ik geloof in het belang en de impact van luisteren als in “The most important thing in communication is to hear what isn’t being said” (Peter F. Drucker) alsook in het belang van een veilige omgeving met een positieve mindset.

Samen met de betrokken partij(en) ga ik op zoek naar de juiste tools, op maat van de specifieke situatie en behoefte. Vanuit mijn sterk wetenschappelijke opleiding en vorming werk ik liefst evidence based. Ik school me regelmatig bij over changemanagement, coaching, leiderschap en welzijn en start binnenkort met de opleiding tot loopbaancoach en bemiddelaar in sociale zaken.

Ik voorzie zowel individuele begeleiding (studenten en personeelsleden) als in groep rond uiteenlopende thema’s (communicatie, conflicthantering, stress, studievaardigheden, …). Trainen en coachen doe ik vlot in Nederlands, Engels en Duits.

Omdat ook ikzelf een brede waaier aan interesses heb, geef ik daarnaast ook workshops over een eigen m2 bloemenpluktuin en adviseer ik privépersonen met een tuin maar (nog) zonder groene vingers. Om te inspireren, verwonderen en verrassen.

LinkedIn

Femke Dewulf

Als coach, trainer en lector begeleid ik organisaties studenten en professionals om het beste uit zichzelf te halen. Na een master in Sociaal Werk startte ik mijn loopbaan als Projectontwikkelaar Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit waar ik profit en non-profit organisaties ondersteunde en adviseerde in het opzetten en uitvoeren van diversiteitsacties en het innoveren van HR-processen. De grote interesse in HRM, training en coaching bleef groeien.

Bij Hogeschool Gent ben ik al vele jaren actief, eerst als stafmedewerker beleid voor het opleidingscentrum Sociaal Werk, nu als coördinator postgraduaat HRM, lector en wetenschappelijk onderzoeker bij het onderzoekscentrum Sustainable Organizations. Via internationale projecten en samenwerkingen vind ik het belangrijk te innoveren en te inspireren over de grenzen heen. Mijn passie om mensen en organisaties te begeleiden naar een hoger niveau groeide.

Naast het coachen van studenten en leidinggevenden in het hoger onderwijs, startte ik in 2021 als zelfstandig loopbaan- en bedrijfscoach in bijberoep voor mijn eigen bedrijf Rebuild-Reconnect. Ik blijf me bijscholen en wil in 2023 mijn ICF-coachcertificatie behalen. Met veel goesting deel ik mijn ervaring en help ik leidinggevenden om te coachen met impact en zo het menselijk potentieel in jouw organisatie te ontdekken en te ontwikkelen.

LinkedIn

Lies Pieters

Als burgerlijk ingenieur in de pharma en medical devices sector, heb ik de afgelopen 20 jaar heel wat waters doorzwommen. Wat startte als een technische carrière evolueerde naar een mensgerichte insteek als engineering manager.

Deze uiteenlopende ervaringen en persoonlijke inzichten zet ik graag in om hoogopgeleide werknemers - vaak met een leidinggevende rol – te ondersteunen zodat deze zich écht betrokken voelen en tegelijk volop kunnen groeien.

De ingenieur in mij gaat daarbij pragmatisch te werk, analyseert, legt verbanden. Mijn intuïtie zorgt voor het nodige tegengewicht, waarbij de mens – welzijn en welbevinden – voorop staat.

Daarnaast bouwde ik een privé praktijk uit, Wanaka Shine, waar ik mensen op persoonlijk vlak verder help met shiatsu en essentiële oliën. Geen uit de hand gelopen hobby, maar een passie die (intussen) volledig in het verlengde ligt van mijn werk binnen bedrijven en organisaties.

De vele persoonlijke verhalen die mijn pad kruisen, verrijken en verruimen mijn blik keer op keer.

LinkedIn

Wendy Van den Bulck

Als Germaniste zette ik mijn passie voor communicatie en menselijke relaties 14 jaar lang in als lerares Nederlands, Engels en Duits. In 2006 kreeg die passie een nieuwe vorm: na een opleiding startte ik met begeleiding via paarden, op basis van lichaamstaal. Dat bracht me de enorme meerwaarde bij van leren-in-actie: doen beklijft meer dan begrijpen! 

 
Oplossingsgericht werken werd – tal van opleidingen later – een tweede pijler en de rode draad in specialisaties als ervaringsleren, leiderschap en communicatie. Zo werkte ik een concept uit rond Ladingloze Communicatie, een oplossingsgerichte leiderschapstaal.
LinkedIn

Zin om met ons aan de slag te gaan?

We brengen verandering bij jezelf, in je team en in je organisatie. Heb je vragen of wil je een vrijblijvend gesprek? Stuur een mailtje (hello@truecolours.be) of bel Lisa of Herwig op.