Gezocht: Trainers die deelnemers kleur helpen bekennen

Voor je organisatie

Natuurlijk gaan jullie niet over één nacht ijs bij de grote uitdagingen van jullie organisatie. Wij helpen jullie die scherpstellen, verruimen jullie inzichten en landen met concrete acties.

Leeft dit ook in jullie organisatie?

Jullie hebben vragen rond visie, missie en strategie: hoe die (opnieuw) uitwerken? Hoe scherpe keuzes maken? Hoe vinden wat jullie verbindt bij een fusie of overname? Hoe omgaan met strategie en die vertalen naar ‘big, bold moves’?

Jullie willen naar een nieuwe visie op leiderschap. Hoe leiderschap loskoppelen van functies, moderniseren en meer slagkrachtig en gedeeld maken? 
Een nieuwe cultuur in jullie organisatie, daar mikken jullie op. Wat wordt jullie ‘nieuwe normaal’, jullie DNA (Daily Natural Attitude)? Meer klantgerichtheid, zelfsturing, verantwoordelijkheidszin, een open feedbackcultuur, …?

Jullie zetten in op een nieuw organisatiemodel met minder hiërarchie en meer autonomie. Wat zijn dan de gevolgen voor jullie structuur? En voor jullie rollen en verantwoordelijkheden?
Jullie vragen je af welk governance model jullie nodig hebben om jullie organisatie te doen functioneren. Welke samenstelling, bevoegdheid en interacties voorzien jullie voor de raad van bestuur en andere bestuursorganen?

Klinken één of meer van deze uitdagingen herkenbaar? Jullie zijn niet alleen: we horen ze vaak bij onze klanten. Zij schakelen ons in om ze samen aan te pakken.

Dit verschil maken we

Jullie hebben heldere keuzes gemaakt over waar jullie naartoe willen. Leidende principes dus, vertaald naar bijvoorbeeld strategie, leiderschap en cultuur.

Er is meer eigenaarschap, verantwoordelijkheid en draagvlak door een combinatie van sterk leiderschap en participatie waar dat nuttig is.

Jullie krijgen geen lange teksten met analyses over het verleden, wel een beperkte set toekomstscenario’s en vooral tastbare ideeën om deze te implementeren. Logisch: we starten de implementatie vanaf dag één.

De werkbaarheid van nieuwe principes werd al getoetst met experimenten. Ook al is de nieuwe organisatie er nog niet, jullie doen al even alsof. Zo winnen jullie heel veel tijd.

Failing forward, consent decision making, teal: jullie medewerkers en leidinggevenden bereiken een hoger niveau van functioneren en worden kritischer, eigenzinniger en ambitieuzer.

Waarom klanten voor ons kiezen?

Verruim jullie perspectief
We reiken nieuwe inzichten aan en blijven jullie uitdagen. En net als jullie denken ‘Waar gaat dit naartoe?’, vinden we samen de rode draad. Afsluiten doen we met de ‘So what?’ test: wat is anders, wat is nieuw, waarom zou dit werken?

Kies wat voor jullie werkt
Vergeet de heilige huisjes of vaste modellen. Wij vertrekken van een leeg blad en maken jullie vraag vooraf glashelder. Tijdens de opdracht blijven we waken over de fit met jullie organisatie. Of we ook onze mening geven? Reken maar!

Land met concrete acties
Bij ons geen ellenlange as-is-analyse of vrijblijvende inzichten en modellen. Tijdens het traject zetten we jullie al op weg en experimenteren we al met de implementatie. De sleutel? Het actieplan na elke stap.

Krijg iedereen mee
De opdrachtgever, de interne projectleider, het interne veranderteam en de nodige klankbordgroepen: samen werken we heel zorgvuldig een projectarchitectuur uit waarin we alle relevante stakeholders betrekken.

De bonus? Tijdens én na het traject kunnen jullie bij ons terecht. ‘You can check out any time you like, but you can never leave…’ 

Hoe we deze resultaten bereiken?

Willen jullie een verandering doorvoeren die dwars door jullie organisatie gaat en dus terreinkennis en draagvlak vergt? Dan stellen we een intern projectteam samen met leden uit alle lagen van jullie organisatie. En ja, ook dissidente stemmen zijn welkom.

We vertrekken van uitdagende principes i.p.v. van regels en voorwaarden. Samen werken we concrete voorstellen uit en lanceren we experimenten om jullie verandering te doen slagen. Het doel? Stappen vooruit zetten én iedereen meekrijgen.
Jullie visie/missie bepalen? Belangrijke strategische keuzes maken voor de nabije toekomst? Een strategieworkshop – met jullie executive team – zet jullie op weg:
  • Jullie brengen de strategische context en uitdagingen in kaart.
  • Een beetje peper graag: wat is jullie ‘why’, bedoeling, purpose?
  • Welke richting slaan jullie in? Tijd voor strategic bets.
  • Die vertalen jullie naar waanzinnig belangrijke doelstellingen.
  • Jullie realiseren ze samen en weten hoe jullie de uitvoering opvolgen.
Jullie organisatie upgraden? Oplossingen vinden om ze nog meer af te stemmen op de uitdagingen waarvoor jullie staan? En er meteen wendbaarheid inbakken zodat jullie steeds klaar zijn voor nieuwe uitdagingen? In deze workshop krijgen we het voor elkaar: 
  • We vertrekken van jullie visie en missie en van andere, reeds gemaakte keuzes.
  • We brengen jullie uitdagingen in kaart en vertalen die naar heldere organisatieprincipes.
  • We werken deze principes uit in een beperkt aantal scenario’s of organisatievoorstellen.
  • We testen de scenario’s en voorstellen uit in experimenten en ‘minimal viable processes’.
  • We maken de gekozen designs concreet met rollen, functies en overlegvormen.
Het resultaat? Een transitieplan mét draagvlak, doordat we bij elke stap alle betrokken partijen inschakelden. 
Ideaal om veel – of heel diverse – stakeholders te betrekken bij een beslissing:

Medewerkers, klanten, gebruikers, bestuurders enz.: allemaal geven ze input en evalueren ze voorstellen. Ze gaan aan de slag rond vragen als ‘Wat zijn onze uitdagingen?’, ‘Wat willen we in de plaats?’, ‘Wat werkt er al?’ en ‘Welke kleine stappen kunnen we nu al voorstellen?’ 

Tijdens het traject werken we met kleine groepen, plenaire terugkoppelingen, marktmomenten, brainstorms, werksessies, online polls en discussies. Met ‘Wedden dat’, ‘Wat als’ en andere creatieve werkvormen komen de deelnemers tot concrete voorstellen. 
Met dergelijke workshops laten jullie je bij de start van een verandertraject inspireren door relevante inzichten en voorbeelden van buitenaf. Het doel? Jullie huidige denkwijze uitdagen en jullie perspectief verbreden. Wij nodigen interessante sprekers uit en brengen zelf inspiratie aan.
Willen jullie een grote groep stakeholders betrekken bij een beslissing, maar is het ondoenbaar om die fysiek samen te brengen? Kies dan voor een bevraging en verzamel efficiënt input om die nadien gestructureerd te verwerken en in te zetten binnen één of meer andere werkvormen.

We hebben tal van bevragingen op maat. Een voorbeeld? Onze quick scan, die de wendbaarheid van jullie organisatie meet. Bekijk hier een voorbeeldrapport.
Willen jullie praktijken en gewoontes veranderen in jullie organisatie? Op initiatief van medewerkers, misschien zelfs zonder mandaat van bovenaf? Dan kunnen jullie wel wat guerilla goodness gebruiken. Deze innovatieve verandertechniek legt het initiatief volledig bij jullie mensen en laat thema’s bottom-up tot stand komen.

Daarrond vormen zich squads die carte blanche krijgen om een tijdlang positieve, verrassende en patroondoorbrekende experimenten uit te voeren. De evaluatie volgt daarna: welke experimenten integreren jullie in jullie dagelijkse werking, welke laten jullie vallen?

Guerilla goodness is ideaal om positief te provoceren, disruptie te veroorzaken en zaken in beweging te brengen. Reken op ons voor inspiratie, bijvoorbeeld via een bootcamp over essentiële guerillavaardigheden. 

Meer weten of een vrijblijvend gesprek?

Stuur een mailtje (hello@truecolours.be) of bel Lisa of Herwig op. We luisteren naar jouw verhaal en denken met jou mee.